YesNo

När ett svar är allt du behöver 

2014 lanserades YesNo självtester och Metopia var en del av marknadsföringen.
Som en del av marknadsplanen inför lanseringen tog vi fram en animation som visar
hur man beställer testerna samt hur dom tas. 

Se animationen
Vårt Uppdrag
Illustration, animation & postproduktion.  

Liknande uppdrag