Swedma

Animation

I denna animation fick vi i uppdrag att förenkla kommunikationen om vad Swedma egentligen gör med en lekfull och pedagogisk tonalitet.
Swedma är en branschorganisation för direkt & datadriven kommunikation men som även arrangerar Guldnyckeln varje år.
Vi tog fram två versioner, en version som inledde Guldnyckeln 2015 och en version som ska fungera online.
Se animationen

Vårt uppdrag

Innehåll, copy, design, animation

Liknande uppdrag