Apply with your story

Employee branding video

Rebtel kom till oss med ett annorlunda koncept till en employee branding video.
Utmaningen var att med hjälp av personer ur Rebtels personal och skyltar med dessa
personers bakgrund skapa en video som skulle ingå i deras kampanj “Apply with your story”.
Kampanjens budskap är att inte ansöka med sitt CV utan med sin egen historia.
Tillsammans slog vi oss ner vid skissbordet och tog fram en idé.
Metopia stod för hela produktionen.
Se filmen
Vårt uppdrag
Produktion, post

Liknande uppdrag