Easy Telefoni

Animation

Easy Telefoni tror inte på att det ska vara krångligt att ringa upp, ta emot och koppla vidare samtal, oavsett om du sitter på mobilen eller datorn. För att visa exakt hur enkelt det är så vände sig Easy Telefoni till Metopia för att göra en animation, som visar just det.
Se filmen

Vårt uppdrag

Innehåll, design, animering, motion graphics

Liknande uppdrag