Följ Kungl. Musikhögskolans digitaliseringsresa tillsammans med Cisco

Cesefilm

Då Kungliga Musikhögskolan flyttade in i sitt nya campus med en arkitektur utöver det vanliga behövdes en nätverkslösning för alla studenter, besökare och personal som överträffar det ordinära. Cisco ansvarade för en helhetslösning som uppenbarligen blev mycket uppskattad.

Vårt uppdrag

Koncept/storyboard, produktion, postproduktion, ljud

Liknande uppdrag